Slide background

Bildiri Konuları

Sempozyum için herhangi bir konu sınırlamasına gidilmemiş, sempozyumun genel olarak tüm finans konularında yazılmış Türkçe ve İngilizce bildirilere açık olması tercih edilmiştir. Aşağıda örnek amaçlı konu başlıklarına yer verilmiştir.


Bankacılık ve Finansal Hizmetler

Bireysel Emeklilik Sistemi Fonlarının Finansal İşlevleri

Birleşme ve Satın Alma

Borsalarda Güncel Gelişmeler

Çalışma Sermayesi Yönetimi

Davranışsal Finans

Değerleme ve Fiyatlama

Döviz Piyasaları

Ekonomik Katma Değer 

Emeklilik Fonları

Etkin Piyasalar

Faizsiz Bankacılık

Finans Mühendisliği

Finansal Krizler

Finansal Modeller ve Uygulamaları

Finansal Yeniliklerin Tasarruf-Yatırım Üzerindeki Etkileri

Gelişen Piyasalar

Girişimcilik ve Risk Sermayesi

Hazine Yönetimi, Kurumsal Yönetim

İflas ve Tasfiye

Kredi Derecelendirme

Merkez Bankacılığı ve Para Politikaları

Para ve Sermaye Piyasasındaki Düzenlemeler

Performans Değerleme

Performans Yönetimi ve Dengelenmiş Skorkartları

Piyasa Etkinliği, Sermaye Bütçelemesi

Piyasa Katma Değeri

Proje Değerlendirme ve Yatırım Planlama

Proje Yönetimi, Risk Analizi ve Yönetimi

Risk, Getiri ve Portföy Yönetimi

Risk Sermayesi

Sermaye Hareketleri

Sermaye Piyasası Kurumları ve İşlevleri

Sigortacılık

Şirket Değerleme

Tasarruf-Yatırım İlişkisinin Kuramsal Analizi

Temettü Politikası

Türev Ürünler

Uluslararası Finansal Piyasalar

Uluslararası Portföy Yatırımları

Uluslararası Ticaret ve Finans

Yatırım Fonları 

Yatırım Kararlarının Değerlendirilmesi

Volatilite Hesaplamaları